Trái cây (54)

Đu Đủ Vàng - 1Kg (Yellow Papaya 1Kg)

Đu Đủ Vàng - 1Kg (Yellow Papaya 1Kg)

45.000 đ

Măng Cụt Thái - 1Kg (Thailand Mangosteen 1Kg)

Măng Cụt Thái - 1Kg (Thailand Mangosteen 1Kg)

135.000 đ

Na Thái - 1kg (Thailand Custard Apple 1Kg)

Na Thái - 1kg (Thailand Custard Apple 1Kg)

105.000 đ

Bơ 034 Trái Dài 500g  (Avocado 034 500g)

Bơ 034 Trái Dài 500g (Avocado 034 500g)

53.000 đ

Bơ 034 Trái Dài 1Kg  (Avocado 034 1kg)

Bơ 034 Trái Dài 1Kg (Avocado 034 1kg)

105.000 đ

Lê Nam Phi 1Kg (South African Pear 1Kg)

Lê Nam Phi 1Kg (South African Pear 1Kg)

119.000 đ

Lê Nam Phi 500g (South African Pear 500g)

Lê Nam Phi 500g (South African Pear 500g)

60.000 đ

Dâu Hàn Quốc 330g (Korean Strawberry 500g)

Dâu Hàn Quốc 330g (Korean Strawberry 500g)

265.000 đ

Cam Sành Đen Hữu Cơ 500g (Organic Oranges 500g)

Cam Sành Đen Hữu Cơ 500g (Organic Oranges 500g)

18.000 đ

Cam Sành Đen Hữu Cơ 1kg (Organic Oranges 1kg)

Cam Sành Đen Hữu Cơ 1kg (Organic Oranges 1kg)

35.000 đ

Bơ Năm Lóng 300g (Nam Long Avocado 300g)

Bơ Năm Lóng 300g (Nam Long Avocado 300g)

26.000 đ

Bơ Năm Lóng 1kg ( Nam Long Avocado 1kg)

Bơ Năm Lóng 1kg ( Nam Long Avocado 1kg)

85.000 đ

Quýt Úc 500g (Tangerines 500g)

Quýt Úc 500g (Tangerines 500g)

70.000 đ

Táo Xanh Mỹ 500g (Green Apple 500g)

Táo Xanh Mỹ 500g (Green Apple 500g)

63.000 đ

Táo Juliet Organic Pháp 500g (Juliet Organic French Apples 500g)

Táo Juliet Organic Pháp 500g (Juliet Organic French Apples 500g)

68.000 đ

Ổi Phúc Lộc Thọ 500g (Phuc Loc Tho Guava 500g)

Ổi Phúc Lộc Thọ 500g ( Phuc Loc Tho Guava 500g)

30.000 đ

Nho Xanh Úc 500g (Australian Green Grapes 500g)

Nho Xanh Úc 500g (Australian Green Grapes 500g)

148.000 đ

Cam Xoàn 500g (Xoan Orange 500g)

Cam Xoàn 500g (Xoan Orange 500g)

30.000 đ

Thanh Long Ruột Đỏ 500g (Red Dragon Fruit 500g)

Thanh Long Ruột Đỏ 500g (Red Dragon Fruit 500g)

28.000 đ

Lê Hàn Quốc 500g (Korean Pear 500g)

Lê Hàn Quốc 500g (Korean Pear 500g)

55.000 đ

Lựu Isreal 600g (Israeli Pomegranate 600g)

Lựu Isreal 600g (Israeli Pomegranate 600g)

155.000 đ

Kiwi Vàng Taiwan 500g (Taiwan Golden Kiwi 500g)

Kiwi Vàng Taiwan 500g (Taiwan Golden Kiwi 500g)

90.000 đ

Táo Envy Size Trung 500g (America Envy Apple 500g)

Táo Envy Size Trung 500g (America Envy Apple 500g)

88.000 đ

Xoài Cát Chu Vàng 500g (Cat Chu Mango 500g)

Xoài Cát Chu Vàng 500g (Cat Chu Mango 500g)

43.000 đ

Táo Koru 500g (Koru Apple 500g)

Táo Koru 500g (Koru Apple 500g)

48.000 đ

Mận An Phước 500g (An Phuoc Plum 500g)

Mận An Phước 500g (An Phuoc Plum 500g)

25.000 đ

Cam Vàng Úc 500g (Australian Oranges 500g)

Cam Vàng Mỹ 500g (Australian Oranges 500g)

63.000 đ

Táo Đỏ Mỹ 500g (Red Apple 500g)

Táo Đỏ Mỹ 500g (Red Apple 500g)

48.000 đ

Thơm Mật Trái 2kg (Pineapple Honey 2kg)

Thơm Mật Trái 2kg (Pineapple Honey 2kg)

56.000 đ

Cam Sành - 1kg (Sanh Orange 1kg)

Cam Sành - 1kg (Sanh Orange 1kg)

38.000 đ

Thanh Long Ruột Đỏ 1kg (Red Dragon Fruit 1kg)

Thanh Long Ruột Đỏ 1kg (Red Dragon Fruit 1kg)

39.000 đ

Bưởi Hồng Da Xanh Bến Tre 1.5kg (Ben Tre Pomelo 1.5kg)

Bưởi Hồng Da Xanh Bến Tre 1.5kg (Ben Tre Pomelo 1.5kg)

105.000 đ

Việt Quất 125g (Blueberry 125g)

Việt Quất 125g (Blueberry 125g)

135.000 đ

Táo Xanh Mỹ 1kg (Green Apple 1kg)

Táo Xanh Mỹ 1kg (Green Apple 1kg)

125.000 đ

Táo Juliet Organic Pháp 1kg (Juliet Organic French Apples 1kg)

Táo Juliet Organic Pháp 1kg (Juliet Organic French Apples 1kg)

135.000 đ

Lê Hàn Quốc 1kg (Korean Pear 1kg)

Lê Hàn Quốc 1kg (Korean Pear 1kg)

109.000 đ

Xoài cát chu vàng 1kg (Cat Chu Mango 1Kg)

Xoài cát chu vàng 1kg (Cat Chu Mango 1Kg)

85.000 đ

Lựu Isreal 1kg (Israeli Pomegranate 1kg)

Lựu Ireal 1kg (Israeli Pomegranate 1kg)

255.000 đ

Kiwi Vàng Taiwan 1kg (Taiwan Golden Kiwi 1kg)

Kiwi Vàng Taiwan 1kg (Taiwan Golden Kiwi 1kg)

160.000 đ

Quýt Úc 1kg (Tangerines 1kg)

Quýt Úc 1kg (Tangerines 1kg)

139.000 đ

Cam Vàng Úc 1kg (Australian Oranges 1kg)

Cam Vàng Úc 1kg (Australian Oranges 1kg)

125.000 đ

Dưa Lưới Trái 1.5kg (Cantaloupe 1.5kg)

Dưa Lưới Trái 1.5kg (Cantaloupe 1.5kg)

115.000 đ

Dưa Hấu Không Hạt 3.5kg (Seedless Watermelon 3.5kg)

Dưa Hấu Không Hạt 3.5kg (Seedless Watermelon 3.5kg)

105.000 đ

 Táo Ống Rockit 1 ống

Táo Ống Rockit 1 ống

140.000 đ

Táo Koru 1kg (Koru Apple 1kg)

Táo Koru 1kg (Koru Apple 1kg)

95.000 đ

Táo Đỏ Mỹ 1kg (Red Apple 1kg)

Táo Đỏ Mỹ 1kg (Red Apple 1kg)

95.000 đ

Táo Envy 1kg (Envy Apple 1kg)

Táo Envy 1kg (Envy Apple 1kg)

250.000 đ

Nho Xanh Úc 1kg ( Australian Green Grapes 1kg)

Nho Xanh Úc 1kg ( Australian Green Grapes 1kg)

295.000 đ

Ổi nữ hoàng 1kg (Queen Guava 1kg)

Ổi nữ hoàng 1kg (Queen Guava 1kg)

29.000 đ

Ổi phúc lộc thọ 1kg (Phuc Loc Tho Guava 1kg)

Ổi phúc lộc thọ 1kg (Phuc Loc Tho Guava 1kg)

60.000 đ

Mận An Phước 1kg (An Phuoc Plum 1kg)

Mận An Phước 1kg (An Phuoc Plum 1kg)

49.000 đ

Cam xoàn 1kg (Xoan Orange 1kg)

Cam xoàn 1kg (Xoan Orange 1kg)

59.000 đ

Chuối Laba 1kg ( Laba Banana 1Kg)

Chuối Laba 1kg ( Laba Banana 1Kg)

35.000 đ

Dâu Tây Đà Lạt 500g (Da Lat Strawberry 500g)

Dâu Tây Đà Lạt 500g (Da Lat Strawberry 500g)

175.000 đ

Xem thêm

Rau củ (64)

Khoai Tây 500g (Da Lat Potato 500g)

Khoai Tây 500g (Da Lat Potato 500g)

23.000 đ

Xà Lách Mỡ 500g

Xà Lách Mỡ 500g

35.000 đ

Xà Lách Batavia 500g

Xà Lách Batavia 500g

35.000 đ

Súp Lơ Baby 500g

Súp Lơ Baby 500g

38.000 đ

Rau Thơm Các Loại 300g

Rau Thơm Các Loại 300g

24.000 đ

Rau Ngót 500g

Rau Ngót 500g

23.000 đ

Rau Má 500g

Rau Má 500g

25.000 đ

Rau Lang 500g

Rau Lang 500g

25.000 đ

Súp Lơ Xanh 500g

Súp Lơ Xanh 500g

35.000 đ

Ớt Trái Cây Sweet Palermo 500g

Ớt Trái Cây Sweet Palermo 500g

88.000 đ

Ớt Trái Cây 500g

Ớt Trái Cây 500g

55.000 đ

Cải Bẹ Dún Thủy Canh 500g

Cải Bẹ Dún Thủy Canh 500g

35.000 đ

Ngò Rí 100g

Ngò Rí 100g

6.000 đ

Rau Dền Thủy Canh 500g

Rau Dền Thủy Canh 500g

35.000 đ

Hành Lá 100g

Hành Lá 100g

6.000 đ

Giá Sạch 300g

Giá Sạch 300g

12.000 đ

Ớt Xiêm Đỏ 100g

Ớt Xiêm Đỏ 100g

10.000 đ

Đậu Cove Nhật 500g

Đậu Cove Nhật 500g

28.000 đ

Củ Cải Trắng 500g

Củ Cải Trắng 500g

20.000 đ

Chanh Xanh 500g

Chanh Xanh 500g

18.000 đ

Chanh Vàng 500g

Chanh Vàng 500g

59.000 đ

Cà Rốt Baby 500g

Cà Rốt Baby 500g

55.000 đ

Cải Ngọt 500g

Cải Ngọt 500g

19.000 đ

Súp Lơ Trắng 500g

Súp Lơ Trắng 500g

30.000 đ

Bí Nụ 500g

Bí Nụ 500g

49.000 đ

Bí Hạt Đậu Organic 1kg

Bí Hạt Đậu Organic 1kg

100.000 đ

Bắp Non 200g

Bắp Non 200g

20.000 đ

Bắp Mỹ Trái

Bắp Mỹ Trái

12.000 đ

Bí Vàng Mini 500g

Bí Vàng Mini 500g

45.000 đ

Bó Xôi Hữu Cơ 500g

Bó Xôi Hữu Cơ 500g

40.000 đ

Dưa Leo Nhật 500g

Dưa Leo Nhật 500g

28.000 đ

Sả cây 500gr

Sả cây 500gr

17.500 đ

Đậu que việt 500gr

Đậu que việt 500gr

27.500 đ

Đậu bắp 500gr

Đậu bắp 500gr

20.000 đ

Khổ qua 500gr

Khổ qua 500gr

23.000 đ

Cà chua beef 500gr

Cà chua beef 500gr

25.000 đ

Măng tây 500gr

Măng tây 500gr

60.000 đ

Chanh Không Hạt 500gr

Chanh Không Hạt 500gr

18.000 đ

 Kale 500gr

Kale 500gr

40.000 đ

Cần tây 500gr

Cần tây 500gr

40.000 đ

Bắp cải màu tím 500gr

Bắp cải màu tím 500gr

30.000 đ

Bắp cải trái tim 500gr

Bắp cải trái tim 500gr

23.000 đ

Ớt chuông 500gr

Ớt chuông 500gr

40.000 đ

 Củ dền 500gr

Củ dền 500gr

23.000 đ

Cà rốt đà lạt 500gr

Cà rốt đà lạt 500gr

43.000 đ

Su su 500gr

Su su 500gr

18.000 đ

Bí Đỏ hồ lô 1kg

Bí Đỏ hồ lô 1kg

35.000 đ

Dưa leo baby 500gr

Dưa leo baby 500gr

20.000 đ

Mướp 500gr

Mướp 500gr

18.000 đ

Bí Ngòi 500gr

Bí Ngòi 500gr

23.000 đ

Bí Xanh 500gr

Bí Xanh 500gr

18.000 đ

Cà Tím 500gr

Cà Tím 500gr

18.000 đ

Cải thảo Kim chi 500gr

Cải thảo Kim chi 500gr

23.000 đ

Khoai lang mật 500gr

Khoai lang mật 500gr

20.000 đ

Khoai lang nhật 500gr

Khoai lang nhật 500gr

18.000 đ

Khoai mỡ 500gr

Khoai mỡ 500gr

25.000 đ

Tỏi phan rang 500gr

Tỏi phan rang 500gr

48.000 đ

Hành tím 500gr

Hành tím 500gr

45.000 đ

Hành tây 500gr

Hành tây 500gr

23.000 đ

Cải xanh 500gr

Cải xanh 500gr

19.000 đ

Cải thìa 500gr

Cải thìa 500gr

19.000 đ

Rau Muống 500gr

Rau Muống 500gr

19.000 đ

Rau dền 500gr

Rau dền 500gr

19.000 đ

Mồng tơi 500gr

Mồng tơi 500gr

19.000 đ

Xem thêm

Thực phẩm khô (55)

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Liên hệ

Granola Ngũ Cốc Tự Nhiên 500g

Granola Ngũ Cốc Tự Nhiên 500g

169.000 đ

Maca Nguyên Vỏ 500g

Maca Nguyên Vỏ 500g

192.000 đ

Hạnh Nhân Rang Bơ 500g

Hạnh Nhân Rang Bơ 500g

143.000 đ

Hạt Dẻ Cười 500g

Hạt Dẻ Cười 500g

190.000 đ

Hạt Mix Nuts 500g

Hạt Mix Nuts 500g

230.000 đ

Gạo Lứt Rong Biển

Gạo Lứt Rong Biển

54.000 đ

Thanh Gạo Lứt Rong Biển

Thanh Gạo Lứt Rong Biển

85.000 đ

Đậu Phộng Sấy Sữa Bắp

Đậu Phộng Sấy Sữa Bắp

45.000 đ

Ngũ Hạt Thập Cẩm

Ngũ Hạt Thập Cẩm

49.000 đ

Hạt Chia Tím 1kg

Hạt Chia Tím 1kg

165.000 đ

Hạt Chia Black Bag 500g

Hạt Chia Black Bag 500g

108.000 đ

Snack Lon Tôm Thái

Snack Lon Tôm Thái

60.000 đ

Hạt Điều Surifarm 100g

Hạt Điều Surifarm 100g

40.000 đ

Hạt Dẻ Surifarm 100g

Hạt Dẻ Surifarm 100g

54.000 đ

Hạnh Nhân Surifarm 100g

Hạnh Nhân Surifarm 100g

45.000 đ

Hạt Điều Bà Tư 400g

Hạt Điều Bà Tư 400g

262.000 đ

Hạt Điều Bà Tư 500g

Hạt Điều Bà Tư 500g

282.000 đ

Maca Surifarm 200g

Maca Surifarm 200g

89.000 đ

Maca Nguyên Vỏ Úc 500g

Maca Nguyên Vỏ Úc 500g

186.000 đ

Hạnh Nhân Tách Vỏ Úc 500g

Hạnh Nhân Tách Vỏ 500g

229.000 đ

Bánh Phồng Cua

Bánh Phồng Cua

52.000 đ

Bánh Phồng Tôm Đất

Bánh Phồng Tôm Đất

52.000 đ

Bánh Phồng Tôm Rau Củ

Bánh Phồng Tôm Rau Củ

32.000 đ

Thanh Gạo Lứt Chà Bông

Thanh Gạo Lứt Chà Bông

85.000 đ

Khoai Tây Lắc Phô Mai

Khoai Tây Lắc Phô Mai

40.000 đ

Bánh Dừa Sầu Riêng

Bánh Dừa Sầu Riêng

85.000 đ

Khô Cá Thiều Hũ

Khô Cá Thiều Hũ

78.000 đ

Khô Bò Vị Cay Truyền Thống 180g

Khô Bò Vị Cay Truyền Thống 180g

125.000 đ

Khô Bò Vị Cay Truyền Thống 120g

Khô Bò Vị Cay Truyền Thống 120g

95.000 đ

Mì Hoa Đậu Biếc

Mì Hoa Đậu Biếc

45.000 đ

Mì Gấc

Mì Gấc

45.000 đ

Đào Ngâm Hàn Quốc

Đào Ngâm Hàn Quốc

85.000 đ

Trà Chanh Mật Ong 1kg

Trà Chanh Mật Ong 1kg

155.000 đ

Bánh Tráng Ruốc Cá Hồi 70g

Bánh Tráng Ruốc Cá Hồi 70g

23.000 đ

Bánh Tráng Ruốc Cá Hồi 140g

Bánh Tráng Ruốc Cá Hồi 140g

42.000 đ

Bánh Tráng Khô Gà Cay 70g

Bánh Tráng Khô Gà Cay 70g

24.000 đ

Bánh Tráng Khô Gà Cay 140g

Bánh Tráng Khô Gà Cay 140g

37.000 đ

Bánh Tráng Mắm Tỏi 70g

Bánh Tráng Mắm Tỏi 70g

20.000 đ

Bánh Tráng Mắm Tỏi 140g

Bánh Tráng Mắm Tỏi 140g

34.000 đ

Bánh Tráng Mắm Ruốc 125g

Bánh Tráng Mắm Ruốc 125g

24.000 đ

Bánh Tráng Mắm Ruốc Khô Bò 125g

Bánh Tráng Mắm Ruốc Khô Bò 125g

39.000 đ

Thanh Long Sấy Dẻo 100g

Thanh Long Sấy Dẻo 100g

40.000 đ

Xoài Sấy Dẻo 100g

Xoài Sấy Dẻo 100g

40.000 đ

Thơm Sấy Dẻo 100g

Thơm Sấy Dẻo 100g

40.000 đ

Khô Gà Lá Chanh 100g

Khô Gà Lá Chanh 100g

40.000 đ

Sữa chua phô mai

Sữa chua phô mai

15.000 đ

Nui rau củ

Nui rau củ

45.000 đ

Mì rau củ

Mì rau củ

45.000 đ

Mì cải kale

Mì cải kale

65.000 đ

Cơm cháy chà bông

Cơm cháy chà bông

55.000 đ

Bột cải xoăn

Bột cải xoăn

98.000 đ

Bột Tía Tô

Bột Tía Tô

80.000 đ

Bột cần tây

Bột cần tây

98.000 đ

Gạo ST 1 Túi 5kg

Gạo ST 1 Túi 5kg

215.000 đ

Xem thêm

Giỏ Quà (22)

Giỏ trái cây 600k

Giỏ trái cây 600k

600.000 đ

Giỏ trái cây mini 350k

Giỏ trái cây mini 350k

350.000 đ

Giỏ trái cây mini 350k

Giỏ trái cây mini 350k

350.000 đ

Hộp quà 500k

Hộp quà 500k

500.000 đ

Hộp quà 700k

Hộp quà 700k

700.000 đ

Giỏ 2tr

Giỏ 2tr

2.000.000 đ

Giỏ trái cây 500k

Giỏ trái cây 500k

500.000 đ

Hộp dâu Kiwi 700k

Hộp dâu Kiwi 700k

700.000 đ

Giỏ 1tr

Giỏ 1tr

1.000.000 đ

Giỏ kính Viếng 1tr

Giỏ kính Viếng 1tr

1.000.000 đ

Hộp quà 500k

Hộp quà 500k

500.000 đ

Hộp quà 1tr

Hộp quà 1tr

1.000.000 đ

Giỏ quà 1.5tr

Giỏ quà 1.5tr

1.500.000 đ

Giỏ quà 600k

Giỏ quà 600k

600.000 đ

Giỏ quà VIP 3tr

Giỏ quà VIP 3tr

3.000.000 đ

Giỏ quà 900k

Giỏ quà 900k

900.000 đ

Giỏ quà trái cây hoa 800k

Giỏ quà trái cây hoa 800k

800.000 đ

Tháp Trái cây 1tr

Tháp Trái cây 1tr

1.000.000 đ

Hộp trái tim 600k

Hộp trái tim 600k

600.000 đ

Hộp quà 600k

Hộp quà 600k

600.000 đ

Giỏ trái cây 1tr

Giỏ trái cây 1tr

1.000.000 đ

Giỏ quà trái cây 500k

Giỏ quà trái cây 500k

500.000 đ

Xem thêm

Đã chọn ( 0 ) Xóa giỏ hàng

Thêm mặt hàng và đặt đơn ngay nhé

Tổng cộng